Algemene Voorwaarden Gezellig Thuiswerken 

 

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij met u sluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@gezelligthuiswerken.nl. U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer 06-81311466. Het adres van gezelligthuiswerken.nl, is Marco Polostraat 192-2, 1057WZ, Amsterdam met KvK-nummer: 81394519 (Gezellig Thuiswerken) 

 

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn. 

 

Artikel 1 – Producten

 Wij verkopen pakketten voor bij de koffie/thee. Vanwege het wisselende assortimenten bij onze leveranciers kan het zijn dat de inhoud van het pakket iets afwijkt. Wij garanderen dat u altijd een kwalitatief gelijkwaardig pakket zult ontvangen. 

Artikel 2 – Registratie 

U dient een offerte aan te vragen om een product te bestellen. U moet hiervoor uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dient u naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens goed; zie ook onze Privacy Statement op onze website. 

Artikel 3 – Betalingen 

De (totale) prijs van de producten staat in de offerte en/of factuur aangegeven. U moet (50%) van de betaling binnen 3 dagen na factuurdatum voldoen tenzij schriftelijk anders afgesproken. De verzendkosten komen voor uw rekening. 

Artikel 4 – Leveringen 

Wij leveren uw product af op de adressen die u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. PostNL, DHL of DPD verzorgt de distributie. Wij doen ons best om de bestelling zo snel mogelijk te leveren. Wij kunnen nooit garanderen dat u de bestelling op een specifieke datum ontvangt. Door de Corona problematiek kunnen bestellingen later aankomen. Wij garanderen wel dat de bestelling binnen 30 dagen na bestelling ontvangt. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen. 

 

Artikel 5 – Retour 

De bedenktijd geldt niet voor bedrijven. U kunt onze producten niet retourneren tenzij gezelligthuiswerken.nl dat verplicht is volgens de Wet. 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid 

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product of dienstverlening. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product. 

Artikel 7 – Leeftijdsbeperkingen 

De website en Producten van Gezellig Thuiswerken zijn te gebruiken voor personen van alle leeftijden.

Artikel 8 – Privacy Policy 

Wij beschermen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt voor meer informatie onze Privacy Policy raadplegen. 

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten 

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken. 

Artikel 10 – Klachtenregeling 

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@gezelligthuiswerken.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen 3 dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen 3 dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling. 

 

Artikel 11 – Geschillenregeling 

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Amsterdam bevoegd.